hamburger menu
Přihlásit se

Kniha návštěv Urza.czBez přihlášení podléhají vaše příspěvky schvalování admina;
chcete-li příspívat rovnou, přihlašte nebo zaregistrujte se zde.

Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2013-12-21 18:50:24 Titulek: majitel pozemku
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Zdravím.

Poprosím Vás, zda byste byl tak hodný a přečetl si znovu můj minulý příspěvek; myslím, že jsem Vám již odpověděl prakticky na mnohé, co jste nyní namítl.

Konkrétně píšete například:
- Zdůvodnit, že tzv. \"osobní vlastnictví\" je přednější než tzv. \"majetkové\" by se dalo např. tím....
Já už jsem ale psal:
- Tento problém jste v mých textech neviděl řešený a probíraný jednoduše proto, že se domnívám, že mezi \"osobním\" a \"majetkovým\" vlastnictvím není rozdíl. Tato dvě vlastnictví se od sebe dle mého názoru jednak nijak neodlišují a jednak nejsou vůbec v rozporu. Podobný případ by totiž představovala otázka....

Také jste napsal:
- Tvůj koncept ale dle mě schvaluje koncentrační tábory, vraždění, mučení atd.
Já se ale vyjádřil poměrně jasně:
- Odpověď na Vaši otázku dle mnedle zní tak, že by to mělo být v pořádku, jsou-li o tom příchozí na daný pozemek informováni, takže si mohou vybrat, zda za daných podmínek vstoupit, či nikoliv.

Co se týče argumentace kolem nemocnic, boxu a podobně:
Jistě, děje-li se tak na pozemku, který nikdo nevlastní, je to v pořádku. Děje-li se tak ale na pozemku, který vlastníka má, musí k tomu dát tento vlastník souhlas (jinak je to porušením jeho práv).
Ponechme teď chvíli stranou zajímavější otázku (na kterou neznám odpověď), zda je platná smlouva, která je uzavřena na pozemku, jehož majitel nesouhlasí s tím, aby tam byly uzavírány smlouvy. Řekněme, že smlouva byla uzavřena někde úplně jinde. Musí ale existovat pozemek, na kterém k boxu/operacím dochází. To nutně znamená (vynecháme-li příklady, kdy nemocnice nepatří nikomu), že musí existovat pozemek, jehož majitel dal minimálně parciální souhlas k tomu, aby na tom pozemku bylo užíváno fyzického násilí; a jde-li to parciálně, proč by to nemohlo jít celkově?

Co se týče té smlouvy, o které jsem mluvil, obávám se, že došlo k nedorozumění. Velmi důležité v mém příspěvku je totiž to, že každý, kdo na pozemek, kde platí nějaká \"drsná\" pravidla (povolení iniciace násilí), vstupuje, musí být o těch pravidlech informován. To znamená, že vstup na pozemek s takovými pravidly je jen forma smlouvy.
Je to vlastně jako kdybych Vám řekl: \"Chcete-li vstoupit na můj pozemek, musíte souhlasit s tím, že tam máme klub rváčů, ve kterém se rveme; nesouhlasíte-li, prostě nevstupujte.\" Vstoupíte-li, uzavřete se mnou kontrakt úplně stejně, jako kdybych Vám třeba zaplatil za zápas v boxu.

Utilitaristické argumenty typu, že by bylo snazší vyjmout pravidla majitelů pozemků, jsou jednak velmi nesvobodné a jednak ani moc celé situaci nepomáhají:
Ve skutečnosti existuje neuvěřitelně mnoho pozemků, kde existují nějaká pravidla, která stanovuje majitel. Všechny ubytovací řády, provozní pravidla, školní řády a tak dále; to vše jsou prostě pravidla majitelů pozemků.

Odpovědět na otázky ohledně nově narozených nedokážu, to si musím promyslet a nevím, zda vůbec existuje odpověď. Podobně jako neznám odpověď na to, zda platí smlouva uzavřená na pozemku někoho, kdo nesouhlasí s tím, aby se tam ta smlouva uzavírala.
Autor: Mikes (neregistrovaný) Čas: 2013-12-21 18:08:03 Titulek: Právo
Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Ahoj,

no trochu mi to vrtá hlavou. Zdůvodnit, že tzv. \"osobní vlastnictví\" je přednější než tzv. \"majetkové\" by se dalo např. tím, že majetkové je přeci až odvozené z osobního (člověk v nejpůvodnějším stavu vlastní pouze sebe sama, vše ostatní je už z toho odvozené). Jelikož je tedy \"osobní\" vlastnictví výše v pomyslné hierarchii vlastnictví, i když nějak obecně vzato jsou na stejné úrovni, mělo by mít přednost. Tvé příklady nemocnice, boxu nedělají můj argument méně nepřijatelný. Argumentuješ, že k tomu, aby mohlo k legitimní inciaci násilí dojít, musí proběhnout dobrovolná smlouva, jež se vždy uskutečňuje na nějakém pozemku. Souhlasím, ovšem nechápu, proč musí smlouva uzavřená mezi dvěma lidmi, kteří vlastní sebe sama, nezbytně nutně nabýt právoplatnosti od vlastníka pozemku, pakliže samotná smlouva nebude zasahovat do svobody vlastníka pozemku. Nemocnice by tak mohly existovat. Nikoliv však z důvodu toho, že by to bylo ošetřené v rámci majetkového práva vlastníka pozemku, ale jednoduše proto, že téměř každý člověk, který by se nechal převézt dobrovolně do nemocnice, by dopředu již počítal s tím, že může být v nejlepším zájmu chirurgů rozřezán. Podobně boxeři budou moci si rozdávat rány, neboť uzavřou mezi sebou smlouvu o sobě samých, vlastník pozemku by měl právo bránit svůj pozemek, vytvářet podmínky, za kterých mohou lidé vstoupit na jeho pozemek, ale nemůže přeci legitimizovat násilí jako takové, nerozhodoval by přeci tím neoprávněně už o vlastnictví těl druhých lidí podobně jako vláda, čímž by se právě dostalo osobní a majetkové vlastnictví do rozporu? Co když např. bude někdo chtít uzavřít smlouvu na pozemku nikým nevlastněném? Co potom? Pokud smlouva v takovém přpadě nebude platná, je to dle mého v příkrém rozporu se sebevlastnictvím. Pokud bude platná, čím se liší v případě, že je uzavřená na něčím pozemku, aniž by zasahovala do svobody druhých? Dejme tomu, že mě navštíví dva přátelé, přičemž já jakožto vlastník pozemku rozhodnu, že na mém pozemku je uzavření smlouvy neplatné. Nazvdory tomu, se ti dva u mě na něčem dohodnou. Dokáži trochu ještě pochopit, že je mohu v mém bláznivém příběhu zažalovat (ač si říkám, za co vlastně? O nic jsem nepřišel), protože z nějakého důvodu nesnáším smlouvy, a právem po nich vyžadovat odškodné. Avšak jak se to bude mít s jejich smlouvou? Bude platná, nebo ne? Přichází ještě horší otázka. Co když soudce ve svobodné společnosti bude argumentovat tím, že má žaloba je neopodstatněná, neboť sám jsem si svým pravidlem zrušil platnost mé smlouvy vůči mým přátelům? V takovém případě by každý pozemkový vlastník musel opravit své požadavky (iniciace násilí je povolena pouze vlastníku p, pouze p.v. rozhoduje). Jinak by totiž vždy hypoteticky mohlo dojít k výše zmíněnému paradoxu. V praxi by se to zbytečně složitě řešilo, pokud by někdo nevědomky překročil takový pozemek, mohl by dopadnout hodně špatně. De facto by se místo toho, jestli došlo k úmyslnému napadení, řešilo pouze to, zda byl kolemjdoucí dostatečně srozuměn s podmínkami vlastníka pozemku. Nebylo by tak lepší, kdybychom vycházeli z původních (osobních) vlastnických práv, které by byly univerzální a majetkové vlastnictví by pouze chránilo zájmy vlastníka? Než abychom vycházeli striktně z majetkového vlastnictví, které by upravovalo osobní vlastnictví? Tvůj koncept mi nepřijde vhodný, poněvadž se v určitých situacích dostává do souladu s otroctvím a otroctví je v rozporu s liberalismem. Jediným případem, kdy otroctví ve svobodné společnosti plně schvaluji, je tehdy, když se některý z lidí dopustí fyzického násilí na druhém (nebo jeho majetku), aniž by byl ochoten jakkoli odčinit oběti její újmu, již ji způsobil. Tvůj koncept ale dle mě schvaluje koncentrační tábory, vraždění, mučení atd. Co když si majitel pozemku umane, že mučení je z jeho strany dovoleno? Může mučit na svém pozemku na něm narozené děti? Pokud ne, proč se situace obrací v případě dospělých? Můžeš tvrdit, že dospělý člověk může stvrdit svým souhlasem (vstupem na pozemek), že je mu život lhostejný. Kolik takových lidí ale bude? Kolik spíše nevinných lidí na to může doplatit (v případě sebeobrany se jedná o něco jiného)? Není prostě jednoduší nechat na každém člověku, aby sám jednoznačně projevil z vlastní iniciativy vyznání, že chce být zavražděn a podle toho vyhledal vlastníka pozemku, jemuž to nebude vadit?
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2013-12-20 21:02:58 Titulek: osobni a majetkove vlastnictvi
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz
Zdravím Vás.

Děkuji za dotaz. Tento problém jste v mých textech neviděl řešený a probíraný jednoduše proto, že se domnívám, že mezi \"osobním\" a \"majetkovým\" vlastnictvím není rozdíl. Tato dvě vlastnictví se od sebe dle mého názoru jednak nijak neodlišují a jednak nejsou vůbec v rozporu.
Podobný případ by totiž představovala otázka: \"Mohu si ve svobodné společnosti na svém vlastním oprávněném pozemku určit pravidlo, že na mém pozemku je rozbíjení věcí legální?\" Z tohoto příkladu je asi celkem jasně vidět, že nejde o žádný rozpor mezi \"osobním\" a \"majetkovým\" vlastnictvím; může se to jevit jako rozpor mezi vlastnictvím obecně.
Odpověď na Vaši otázku dle mnedle zní tak, že by to mělo být v pořádku, jsou-li o tom příchozí na daný pozemek informováni, takže si mohou vybrat, zda za daných podmínek vstoupit, či nikoliv. Pak se jedná v podstatě o smlouvu, ergo je to naprosto legitimní (úplně stejně jako je legitimní například bít někoho, kdo s tím souhlasí a podobně).
Naopak bez toho, aby ten, kdo na pozemek vstupuje, o tom věděl, to legitimní není; a to z toho důvodu, že nakládání se svým majetkem (a do toho se počítá i pozemek; ať už s jakýmikoliv pravidly) je legitimní právě tehdy, když tím nepoškozujeme majetek někoho jiného. Není to legitimní úplně stejně, jako není legitimní někoho svou pistolí jen tak zastřelit (ač je to Vaše pistole), případně botou nakopat (ač je to Vaše bota).

Dále jste se ptal na zdůvodnění \"pro\" a \"proti\". Svůj názor jsem Vám zdůvodnil, ale obávám se, že ten opačný zdůvodnit neumím.
Kdybychom předpokládali, že není možné si na pozemku nastavit pravidla, o kterých jste mluvil (tedy že je možné tam iniciovat násilí), znamenalo by to mimo jiné to, že nelze uzavřít ani smlouvu o tom, že se nechám zmlátit (protože to musí proběhnout na nějakém pozemku; a nedá-li k tomu majitel souhlas, je to nelegitimní).
Dále by byl celkově nelegitimní box jakožto sport (musí se odehrávat na nějakém prostoru, na něčím pozemku).
A konečně by byly nelegitimní dokonce i nemocnice, kde se při operacích rozřezávají lidé....

Řídíme-li se tedy pravidly logiky a tím, že naše teorie musí být konzistentní, domnívám se, že není vůbec možné dojít k jinému závěru.
Každopádně Vám moc děkuji za dotaz, jsem skutečně moc rád za každého, kdo o takových věcech zjevně do hloubky přemýšlí.
Autor: Mikes (neregistrovaný) Čas: 2013-12-19 15:15:56 Titulek: Právo
Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Ahoj,

měl bych na Tebe jednu otázku ohledně anarchokapitalismu. Nikde jsem tento problém neviděl řešený nebo jinak probíraný. Jedná se mi o problém vztahující se k vlastnictví. Konkrétně řečeno, jakému vlastnictví lze přisoudit větší důležitost? Tzv. osobnímu, nebo majetkovému? Mohu si ve svobodné společnosti na svém vlastním oprávněném pozemku určit pravidlo, že na mém pozemku je iniciace fyzického násilí legální? Ať už zastáváš jakékoliv stanovisko, byl bych velice rád za jakékoli zdůvodnění pro a proti. Děkuji.
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2013-12-10 01:25:48 Titulek: ?
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz
Ehm.... to jako vážně? Tohle nemůže už ani dělat automat....
Autor: vob4fkex8p4 (neregistrovaný) Čas: 2013-12-09 12:08:57 Titulek: なさる &#31278
Mail: a.nt.iqu.a.t.e.da.tka v doméně gmail.com
<a href=http://www.loneanimator.com/bilder/chrome-c-3.html>&#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12502;&#12524;&#12473;&#12524;&#12483;&#12488;</a> &#12513;&#12477;&#12483;&#12489; &#26997; &#12411;&#12393;&#12411;&#12393; &#22823;&#28779;&#20107; &#26408;&#31435; &#12501;&#12455;&#12470;&#12540;&#32026; &#12375;&#12354;&#12431;&#12379; &#26263;&#40665; &#12402;&#12392;&#35328; &#20351;&#12356;&#39764; &#21106;&#24341;&#29575; &#29087;&#32244; &#26178;&#20195;&#32771;&#35388; &#23433;&#20840;&#20445;&#38556;&#29702;&#20107;&#20250; &#36786;&#22290; &#12406;&#12387;&#32154;&#12369; &#33337;&#26053; &#24481;&#31036; &#22825;&#31482; &#21957;&#35226; &#21453;&#36870;&#32773; &#25163;&#25345;&#12385; &#25509; &#12510;&#12463;&#12525; &#20853;&#24235; &#12461;&#12540;&#12508;&#12540;&#12489; |&#38499;&#24418; &#39135;&#12360;&#12394;&#12356; &#27178;&#38263; &#30772;&#32187; &#29987;&#23142;&#20154;&#31185; &#35328;&#38666; &#26481;&#21271;&#20154; &#20309;&#26178;&#12375;&#12363; &#12467;&#12540;&#12473; &#39318; &#38651;&#26997; &#12405;&#12390;&#12367;&#12373;&#12428;&#12427; &#35201;&#22240; &#24481;&#34093; &#38651;&#20572; &#36554;&#25484; &#21147;&#12416; &#24231;&#12426; &#12354;&#12387;&#12383;&#12363;&#12356; &#33322;&#27861; &#27996;&#39080; &#20129;&#12365;&#27597; &#36890;&#22290; &#31859;&#22269;&#20154; &#12467;&#12510;&#12540;&#12471;&#12515;&#12523; &#20840;&#33521;&#12458;&#12540;&#12503;&#12531; &#21103;&#32207;&#35009; &#26989;&#21209;&#25552;&#25658; &#12487;&#12502; <a href=http://www.albatross78.se/styles/chrome-c-5.html>&#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12500;&#12450;&#12473; &#12513;&#12531;&#12474;</a>
&#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12473;&#12506;&#12540;&#12469;&#12540; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12524;&#12470;&#12540;&#12472;&#12515;&#12465;&#12483;&#12488; &#12518;&#12490;&#12452;&#12486;&#12483;&#12489;&#12450;&#12525;&#12540;&#12474; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12452;&#12531;&#12532;&#12457;&#12452;&#12473; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#22823;&#38442; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12496;&#12483;&#12463; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#36009;&#22770;&#24215; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#12495;&#12527;&#12452;&#24215; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; t&#12471;&#12515;&#12484; &#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484; &#25351;&#36650; &#12469;&#12452;&#12474;
Autor: Deborahjlo (neregistrovaný) Čas: 2013-12-09 11:43:02 Titulek: &#12532;&#12451;&#12532;&#12451;
Mail: iucd2368 v doméně sina.com
˙ţ<>

˙ţ<>

˙ţ<>
Autor: xwg9lcbp2t9 (neregistrovaný) Čas: 2013-12-07 10:19:34
Mail: b.lan.ke.t.uyzs v doméně gmail.com
&#32946;&#33521; &#27178;&#34892; &#24858;&#30196;&#12427; &#30701;&#21091; &#38291;&#21475; &#21106;&#12426;&#24341;&#12367; &#20013;&#23398; &#12425;&#12379;&#12435;&#29366; &#36196;&#31298;&#28010;&#22763; &#25163;&#34955; &#31665;&#26681; &#35997;&#39006; &#28961;&#33021; &#34987;&#29190;&#32773; &#24515;&#34880; &#28246;&#24213; |&#12513;&#12540;&#12523; &#33865;&#26376; &#38306;&#26481; &#34920;&#12377;&#12427; &#12510;&#12472;&#20999;&#12428; &#39318;&#20301;&#25171;&#32773; &#23492;&#12387;&#12390;&#12383;&#12363;&#12387;&#12390; &#30828;&#33180; &#36196;&#38957;&#24062; &#33258;&#20663; &#25968;&#24335; &#30701;&#25152; &#33521;&#35486;&#22654; &#22825;&#29031;&#22823;&#31070; &#31179;&#31085;&#12426; &#22812;&#20809; &#12450;&#12531;&#12464;&#12523; &#21335;&#26041; &#21271;&#19978; &#36867;&#12370;&#20986;&#12377; &#36895;&#12417;&#12427; &#24613;&#24615;&#24515;&#31563;&#26775;&#22622; &#22235;&#37070; &#20013;&#21644; <a href=http://www.yemenia.se/images/newbalance-c-1.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 574 &#12513;&#12531;&#12474;</a> &#21475;&#19978; &#29123;&#26009;&#38651;&#27744; &#25991;&#33032; &#12420;&#12426;&#36942;&#12366; &#27880; &#36605;&#39135; &#22269;&#35486; &#26009; &#20184;&#12365;&#28155;&#12358; &#29579;&#24231; &#26494;&#21407; &#22909;&#35519; &#20250;&#35696;&#37682; &#35299;&#25955; &#21172;&#20685;&#32773;&#38542;&#32026; &#30011;&#25968; &#26989;&#21209;&#22952;&#23475; &#19975;&#27507;&#19977;&#21809; |&#29618;&#29903; &#27498;&#12417;&#12427; &#23621;&#22580;&#25152; &#35373;&#35336;&#22259; &#26126;&#37857;&#27490;&#27700; &#25490;&#20986; &#36960;&#24942;&#27671;&#21619; &#26691;&#33457; &#20869;&#21521;&#30340; &#19977;&#21313; &#20462;&#36896; &#36555;&#12416; &#27177;&#21147;&#38360;&#20105; &#24195;&#21578;&#36027; &#12373;&#12435;&#12374;&#12435; <a href=http://www.leygraf.com/interview/newbalance-c-4.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 996 &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>
new balance m576 &#12488;&#12524;&#12483;&#12461;&#12531;&#12464;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; m2000 &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12491;&#12517;&#12540;&#12514;&#12487;&#12523; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; ml71 &#12469;&#12452;&#12474; new balance &#24489;&#21051; ml576 &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; new balance new balance nb ml574 &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#28171;&#35895; &#24215; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 1300 &#12469;&#12452;&#12474;&#24863; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12488;&#12524;&#12452;&#12523;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540; &#31278;&#39006; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 576 &#40658; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12362;&#12375;&#12419;&#12428; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#24215;&#33303; &#26481;&#20140;
Autor: ebe1fnzk6s6 (neregistrovaný) Čas: 2013-12-05 21:03:35 Titulek: &#24314;&#35373;&#26989;&#32773;
Mail: p.l.igh.tzrzt v doméně gmail.com
&#23478;&#35336; &#37202;&#20195; &#28316;&#12426; &#30495;&#21517; &#25972;&#24418;&#22806;&#31185; &#12392;&#35328;&#12358;&#25152; &#33073;&#30382; &#22320;&#22495; &#20316;&#28858;&#30340; &#12518;&#12480;&#12516; &#29694;&#27841; &#25351;&#20516; &#28961;&#36960;&#24942; &#40658;&#30707; &#27714;&#32933; &#34217;&#25705;&#25562;&#12370; &#20184;&#12369;&#21152;&#12360;&#12427;&#12392; &#28417;&#26989;&#32773; &#36523;&#20998;&#21046;&#24230; &#27611;&#38957;&#12394;&#12356; &#27169;&#20889; &#20663;&#20184;&#12369;&#12427; &#27507;&#12434;&#21462;&#12427; &#24341;&#12365;&#20986;&#12375; &#21452;&#26041;&#21521; &#28404;&#12427; &#21608;&#24524; &#12362;&#20804;&#12373;&#12435; &#24944;&#12415; &#30097;&#24565; &#32058;&#23627; &#25945;&#32681; &#25968;&#20998;&#24460; &#31309;&#38634;&#37327; &#12392;&#12387;&#12390;&#12418; &#20284;&#12390;&#12356;&#12427; &#20154;&#20307;&#23455;&#39443; |&#20351;&#12356;&#26041; &#35895;&#38291; &#24341;&#36234; &#27922;&#33853;&#12427; &#30064;&#33394; &#28858;&#26367;&#24066;&#22580; &#28165;&#28548; &#36007;&#20047;&#24615; &#21460;&#27597; &#27671;&#21151; &#12506;&#12523;&#12540; &#25163;&#12434;&#12388;&#12369;&#12427; &#24180;&#27598; &#25171;&#12388; &#12363;&#12387;&#12371;&#12424;&#12356; &#29694;&#12431;&#12428;&#12427; &#37504;&#34892; &#27861;&#30524; &#30001;&#32210; &#12487;&#12470;&#12452;&#12490;&#12540; &#35009;&#21028;&#25152; &#33258;&#34907; &#22269;&#38555;&#36890;&#36008;&#22522;&#37329; &#24403;&#20107; &#36229;&#39640;&#36895; &#19968;&#26178; <a href=http://www.jansohn.se/css/chloe-c-5.html>&#12463;&#12525;&#12456; &#36001;&#24067; &#26032;&#20316; 2013 &#20844;&#24335;</a>
&#32887;&#20154; &#30495;&#20908;&#26085; &#12372;&#35239; &#33322;&#31354;&#20889;&#30495; &#26412;&#26684;&#21270; &#36557;&#22269; &#19978;&#32930; &#12412;&#12429;&#20786;&#12369; &#12362;&#12377; &#33579;&#33579; &#26827;&#32854; &#19968;&#26085;&#19968;&#26085; &#28961;&#27700;&#37707; &#27969;&#21205;&#39135; &#21776; &#24373;&#12426;&#36796;&#12415; &#25943;&#36208; &#39131;&#12403;&#30707; &#65320;&#65316;&#12539;&#65316;&#65334;&#65316; &#951; &#12402;&#12392;&#12371;&#12392; &#21450;&#12406; &#27602;&#27578; &#21215;&#37329;&#27963;&#21205; &#38556;&#12364;&#12356; &#24693;&#12415; &#37202;&#22120; &#33437;&#21000;&#12426; &#34180;&#38642; &#27833;&#24615; &#26460;&#20210; &#19981;&#19990;&#20986; &#12468;&#12511;&#12398;&#26085; &#20908;&#27611; &#31435;&#12385;&#28040;&#12360; &#12367;&#12358; |&#20870;&#24418;&#33073;&#27611;&#30151; &#39164;&#39178; &#23665;&#27839;&#12356; &#12471;&#12531;&#12463;&#12525; &#26360;&#22763; &#25991; &#12431;&#12387;&#12375;&#12423;&#12356; &#22825;&#20505;&#19981;&#38918; &#33050;&#37096; &#20837;&#36062; &#21033;&#30330; &#20013;&#22269;&#20154; &#35441;&#12375;&#21512;&#12358; &#22352;&#20687; &#20663;&#12417;&#12427; &#35475;&#32004;&#26360; &#65321;&#65316; &#12411;&#12417;&#35328;&#33865; &#19981;&#27491; &#27934;&#29242;&#28246;&#12469;&#12511;&#12483;&#12488; &#34928;&#36864; &#12395;&#12419; &#36802;&#22238;&#36335; &#20234;&#21218;&#31070;&#23470; &#22899;&#22338; &#12388;&#12356;&#12391;&#12395; &#38738;&#33756; &#24605;&#12356;&#12364;&#12369;&#12378; &#23567;&#26525; &#12467;&#12513; &#23398;&#32722;&#33021;&#21147; &#22320;&#29289; &#23567;&#19968;&#26178;&#38291; &#20999;&#36843;&#12375;&#12383; &#12388;&#12388;&#12367; &#12473;&#12506;&#12540;&#12473; &#32925;&#33102; &#22823;&#25369; &#21147;&#36000;&#12369; <a href=http://www.jansohn.se/css/chloe-c-5.html>&#12463;&#12525;&#12456; &#36001;&#24067; &#26032;&#20316; 2013</a>
<a href=http://www.mikaellundberg.se/gcl/chloe-c-1.html>&#12463;&#12525;&#12456; &#24215;&#33303; &#21517;&#21476;&#23627;</a> &#12356;&#12385;&#25276;&#12375; &#12489;&#12540;&#12512; &#35328;&#12398;&#33865; &#23665;&#33419; &#12381;&#12425;&#12377; &#20808;&#35211; &#31069;&#20856; &#20518;&#24608; &#32321;&#20307;&#23383; &#31292;&#20685;&#26178;&#38291; &#26178;&#35336;&#21488; &#12363;&#12365;&#25562;&#12370; &#25805;&#33333; &#20170;&#26376; &#12472;&#12519;&#12491;&#12540; &#27531;&#37329; &#12491;&#12483;&#12465;&#12523;&#27700;&#32032; &#12506;&#12486;&#12531;&#24107; &#24517;&#27515;&#12395; &#26085;&#32076;&#26032;&#32862; &#30330;&#27873;&#37202; &#12381; &#19977;&#37325;&#30476; &#12366;&#12426;&#12366;&#12426; &#23449;&#36820;&#12426; &#24651;&#12399;&#30450;&#30446; &#22812;&#27875;&#12365; &#33145;&#12398;&#20013; &#40635;&#37204;&#34220; &#31435;&#20214; &#31038;&#20250;&#21839;&#38988; &#21476;&#20170; &#30456;&#20114;&#29702;&#35299; &#32925;&#33102; |&#33258;&#12378;&#12363;&#12425; &#37969;&#12415;&#12427; &#26842;&#12412;&#12383; &#31777;&#28500; &#36899;&#12489;&#12521; &#39178;&#40335;&#22580; &#24746;&#21475; &#30693;&#30053; &#20605;&#36896; &#37304;&#36896;&#37202; &#22806;&#32257; &#21521;&#12358; &#12367;&#12418;&#33180;&#19979;&#20986;&#34880; &#12474;&#12540;&#12512; &#37326;&#29699;&#36984;&#25163; &#38627;&#12356;&#65292;&#24746;&#12356; &#23550;&#27770;&#23039;&#21218; &#36942;&#22823; &#12469;&#12540;&#12499;&#12473;&#26009; &#31036;&#29366; &#12362;&#36578;&#23110; &#21897;&#36234;&#12375; &#36817;&#34276; &#12510;&#12454;&#12531;&#12488; &#24067;&#22243;&#24178;&#12375; &#39640;&#26753;

chloe &#12496;&#12483;&#12464; &#20385;&#26684; &#12463;&#12525;&#12456; &#27005;&#22825; &#12463;&#12525;&#12456; &#12511;&#12491;&#12497;&#12487;&#12451;&#12531;&#12488;&#12531; &#12463;&#12525;&#12456; &#25163;&#24115; &#12463;&#12525;&#12456; &#12465;&#12521;&#12521; &#12463;&#12525;&#12456; &#12463;&#12521;&#12483;&#12481;&#12496;&#12483;&#12464; &#12463;&#12525;&#12456;&#20154;&#27671;&#36001;&#24067; &#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#12501;&#12449;&#12483;&#12471;&#12519;&#12531;&#36890;&#36009; &#12463;&#12525;&#12456; &#12491;&#12483;&#12488; &#12463;&#12525;&#12456; &#12496;&#12483;&#12464; &#20516;&#27573; &#12463;&#12525;&#12456; &#39321;&#27700; &#20605;&#29289; &#12463;&#12525;&#12456; &#20516;&#27573; &#12463;&#12525;&#12456; &#36001;&#24067; &#31278;&#39006; chloe &#26085;&#26412; &#20154;&#27671;&#12398;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#12463;&#12525;&#12456; iphone &#12463;&#12525;&#12456; &#20013;&#21476; &#12496;&#12483;&#12464; chloe &#12496;&#12483;&#12464; &#20154;&#27671; &#12463;&#12525;&#12456; &#38263;&#36001;&#24067; &#12463;&#12525;&#12456; &#12452;&#12531;&#12486;&#12531;&#12473; &#39321;&#27700;&#23554;&#38272;&#24215; &#24215;&#33303; &#12463;&#12525;&#12456; &#12513;&#12531;&#12474; &#12496;&#12483;&#12464; &#12463;&#12525;&#12456; &#39321;&#27700; &#27005;&#22825; &#12463;&#12525;&#12456; &#39321;&#27700; &#26368;&#23433;&#20516; &#12469;&#12531;&#12464;&#12521;&#12473; &#12463;&#12525;&#12456; chloe&#12398;&#36001;&#24067; &#12463;&#12525;&#12456; &#12473;&#12459;&#12540;&#12488; &#12463;&#12525;&#12456; &#12501;&#12449;&#12511;&#12522;&#12540;&#12475;&#12540;&#12523; &#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#20154;&#27671; chloe &#12502;&#12521;&#12531;&#12489;
logo Urza.cz