hamburger menu
Přihlásit se

Kniha návštěv Urza.czBez přihlášení podléhají vaše příspěvky schvalování admina;
chcete-li příspívat rovnou, přihlašte nebo zaregistrujte se zde.

Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2016-04-24 18:59:13 Titulek: odpoved pro Mikese
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz Kategorie: » Urzovy články «
Milý Mikeši,


rozhodně se nezlobím, souhlas s mými články není od čtenářů vyžadován a bezvýhradný už vůbec ne. A zrovna tento článek o konzervativcích je dost můj osobní pohled, nepsal jsem jej jako univerzální pravdu, prostě jedna z možností, jak se na věc dívat. Je naprosto přirozené (a očekával jsem to), že se najde mnoho anarchokapitalistů, kteří to uvidí z druhé strany a vůbec nijak mi to nevadí.

Ohledně těch znaků, které se obecně vyskytují pro určité skupiny lidí, naprosto souhlasím. Pochopitelně se muži a ženy liší, pochopitelně se lidé různých sociálních či národnostních skupin též liší, ale platí to jen statisticky.
Neodsuzuji to, že si někdo takovou statistikou pomáhá při činění nějakých rozhodnutí, ale to, když tím někdo ospravedlňuje násilí. Jinak já osobně čím víc poznávám lidí (a to z různých vrstev, kultur, zemí), tím více zjišťuji, že lidé jsou spíše individualisté a tím více zjišťuji, že nějaké souzení podle těch statistik je zrádné a nedává příšliš smysl.... ale je to jen má zkušenost, někomu to třeba vychází. A tím rozhodně nenaznačuji, že on se plete a já mám pravdu; oba ty přístupy mohou být dobré, jen každý pro jednoho z nás. Já mám k lidem nějaký přístup a očekávám od nich něco, pro co mi daleko více pomáhá vnímat je jako individua, zatímco on třeba má jiný přístup a očekává něco jiného, takže je lepší více dát na ty statistiky. U toho Katody, kterého v článku kritizuji, šlo o mnohem víc; ten je vyloženě příznivcem násilných řešení.

Chápu, že třeba pro Tebe je složitější něco vysvětlit levičákovi, pro mě je to zas naopak, já poslední dobou dělám anarchokapitalisty z vyloženě levicově zaměřených studentů a daří se mi najít s nimi společnou řeč.
Navíc jsou mi ti lidé tak nějak sympatičtější, ono to v tom možná taky hraje roli; Ty máš třeba (to ber jako příklad, neříkám, že to tak je) větší respekt ke konzervativci za to, co v životě dokázal, chápeš jeho rozladěnost z uprchlíků a více mu rozumíš.... já osobně si budu mít daleko více co říct se squatterem, prostitutkou, feťákem, neříkám že s každým a vždy, ale během života jsem zjistil, že si dělám přátele spíše mezi různými \"existencemi\" než mezi třeba zajištěnými a bohatými kolegy programátory. A konec konců je to fajn, protože čím rozdílnější jsme a s čím rozdílnějšími lidmi si rozumíme, tím větší máme šanci jich více přesvědčit.

Ano, s tím NAPem a kouřením mám též pocit, že si nerozumíme. Přijde mi, že Ty mi pořád vysvětluješ, jak jsem měl nejlépe argumentovat proti zákazu kouření. A JÁ SOUHLASÍM! Ano, v tom máš na 100 % pravdu.
JENŽE mým primárním cílem nebylo argumentovat jen proti zákazu kouření; zákaz kouření je samozřejmě zlo, ale já do toho pořadu šel bojovat primárně proti regulacím obecně a vysvětlit lidem, že stát páchá násilí na lidech. To bylo cílem. Ano, vím, že proti zákazu kouření šlo argumentovat lépe, ale o to nešlo. Samozřejmě mimo jiné mi též šlo o ten zákaz kouření, proto jsem tam mimo jiné používal argumenty, které byly pro lidi přijatelnější. Ale použil jsem i ty těžko stravitelné a těžko srozumitelné, protože jsem chtěl, aby to zaznělo, neboť jestli to něco řeklo několika procentům diváků, jsem za to rád.


Měj se,
Urza
Autor: Mikeš (neregistrovaný) Čas: 2016-04-24 17:51:08 Titulek: Konzervativci
Kategorie: » Urzovy články «
Milý Urzo,

nezlob se, ale s tvým článkem nemohu úplně souhlasit, byť jsem anarchokapitalista. V žádném případě nechci hájit princip kolektivní viny. Také nechci zastávat metodologický kolektivismus. To, co mi vadí, je přílišné zdůrazňování lidské individuality, tak jak si ji mylně představují právě levičáci. Mám na mysli tvé tvrzení, že každý člověk je individualista, a tudíž bychom tak k lidem měli i přistupovat. Dělení lidí podle rasy, náboženství, národnosti je nesmysl. V tomhle bych s Tebou souhlasil, ale jen částečně. Samozřejmě, všichni jsme individuální. Ovšem trvat si na této představě o individuálně rovnostářské společnosti mi přijde rovněž absurdní. Tato absurdita je nejlépe vyjádřena ve feminismu. Nelíbí se mi, když někdo kategoricky prohlásí, že všichni muži jsou stejní, ale na druhou stranu nelze popřít, že mezi muži se hojně vyskytují určité totožné povahové rysy, které s muži sdílí velmi málo žen. Ženy a muži jsou rozdílní co do biologie, což má svůj nesporný vliv také na jejich chování, proto jsou obě skupiny víceméně stejné! Stejně tak je tomu u národnosti. Chování člověka ovlivňuje jeho okolní prostředí. To znamená, že pokud nějaká skupina lidí sdílí podobné prostředí, budou si více podobní než ostatní. Mohl bys namítnout, že všichni jsme individua, proto každý člověk na podobné prostředí reaguje jinak. Jenomže tato námitka dle mého předpokládá velmi silné tvrzení v podobě toho, že každý člověk je individualista, tj. člověk měnící své názory a chování nebrající ohled na své okolí. Lidé však nejsou takoví, spíše se přizpůsobují vnějšímu okolí, což má svůj dobrý důvod v evoluci. Tím tedy chci říci, že vzhledem k tomu, jak jsou lidé přizpůsobiví tvorové, není až tak hloupé lidi dělit podle národnosti, rasy, nábožesntví atp. V těchto skupinách budou výjimky, ale bude jich dostatek na to, abychom mohli zcela zavrhnout ono dělení? Dle mého nikoli. Pokud jsem tedy nucen udělat si obrázek o nějakém neznámém člověku, nepřijde mi úplně nesmyslné, když při jeho hodnocení si budu pomáhat těmito sekundárními znaky, které Ty tak vehementně odsuzuješ.
A to je právě to, co mi vadí na levičácích a v čem já vidím problém, který jsi nezmínil - levičáci vidí všechny lidi jako sobě rovné individuality. Z čehož smozřejmě plyne, že pokud někdo na trhu je méně ohodnocen, je nespravedlivě diskriminován. Pokud má žena menší mzdu, menší postavení atp. je to dle nich nespravedlivé, protože levičáci nechtějí přistoupit na to, že jsou ženy jiné než muži. Přesvědčovat levičáka tak není jednoduché, neboť levičáci nejenže neznají ekonomii ale oni mají dle mého i pokřivenou představu o člověku. Pravda ale je, že tuto chybu činí i někteří jinak inteligentní liberálové, jakým byl např. Mises, když předpokládal, že všichni máme totožný hodnotový žebříček, a proto kdybychom všichni znali ekonomii, jistě bychom všichni hájili trh.

K tomu NAP. Nevím, zda si rozumíme. Je mi jasné, že na tak omezeném prostoru nemůžeš vyložit ani základy libertarianismu. Přesto, a možná i právě proto, že jsi měl málo času, mi přijde nesmyslné hájit trh skrze NAP. Zásadní problém je už v tom, že i z čistě vědeckého hlediska se odkazovat na NAP nemá smysl, protože NAP není něco, co by libertarianismus odlišovalo od ostatních politických ideologií. Nejde jen o to, že lidé s NAP obecně souhlasí. Ale že NAP má v jistém smyslu každá politická ideologie. I ten největší tyran tyranizuje své poddané, aby něco vykonávali. Pakliže někteří budou toto něco dobrovolně vykonávat, pak neexistuje důvod, aby tito lidé byly druhými napadáni - naopak! Když to obrátím, i ve svobodné společnosti je možné legálně užívat násilí... Z toho důvodu jsi v TV zněl jako nějaký pacifista a já si díky tomu uvědomil, jak je to ošemetné. Jinak řečeno, já bych na to šel přes vlastnické právo. Lidem vysvětluji, že majitel restaurace má právo si dělat na svém pozemku, co uzná za vhodné. Tak jako na to má právo obyčejný člověk ve svém vlastním domě. Jestli se někomu nelíbí, co se v domě jiných děje a jaké jsou tam pravidla, nemusí tam chodit a nemá do to co mluvit. Pokud někdo přesto s plným vědomím vstoupí a setrvá v hospodě, zatímco na něj druzí útočí s pomocí kouře, podobá se člověku, který s plným vědomím vstoupí a setrvá na zimním stadionu, kde může čelit zimě a případně letícímu puku.
Tvá argumentace, že tento problém nesmíme řešit násilně je neobhajitelný, neboť lidé v hospodách jsou evidentně napadáni, tudíž jen volají po právu na sebeobranu. Měli by tudíž mít právo se bránit vůči těmto útokům přesně tak, jak to předpokládá libertarianismus. Představ si, že by tě někdo napadal a já bych řekl, že to nemusíš řešit násilím. Mám pravdu, částečně. Je pravda, že oni argumentují státem, což je špatně, ale hlavní jádro sporu spočívá v tom, že by argumentovali špatně i tehdy, pokud by se bránili sami na svou odpovědnost ve svobodné společnosti. Stojím si tedy za tím, že jak logicky, tak i pragmaticky bychom všichni udělali nejlépe, kdybychom více kladli důraz na vlastnické právo, které opět má každá politická ideologie, ale jedině libertarianismus jej má postavený nejrozumněji. Každopádně mi, prosím, napiš, kde se mýlím.

S pozdravem Mikeš
Autor: kokot ze třetího (neregistrovaný) Čas: 2016-04-21 11:31:54 Titulek: Monopoly v energetice
Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Ta návratnost se určitě bude lepšit, jak bude přibývat zákazníků. To, co je na solárních panelech drahé, je jejich exkluzivita, malá a velmi pinktlich výroba a hlavně nákladný výzkum. Větší množství výrobců i zákazníků tuto cenu sníží - jednak konkurence, jednak se cena výzkumu a investic do výroby rozprostře do větší poptávky a většího objemu té výroby. Myslím, že situace bude připomínat tu s křemíkovými čipy a cenami počítačů. A samozřejmě, jak píše Urza, ta návratnost je relativní - porovnávají se dva scénáře, a není možné se dívat jen na jednu variantu a nedívat se na tu druhou.
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 21:46:54 Titulek: odpoved pro Jardu
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Tady přece vůbec nejde o návratnost těch domů, ale o to, že je to fyzickálně možné; navíc tu návratnost vždy počítáte vzhledem k tomu, kolik stojí reálně elektřina.
Kdyby byly nějaké monopoly a zvýšily ceny elektřiny, pochopitelně se zlepší i ta \"návratnost\" nízkoenergetických domů. Velmi častou chybou je uvažovat s podmínkami ze současného světa a převádět je to anarchie.

Urza
Autor: JardaS (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 21:43:15 Titulek: Ankap: Monopoly
Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Bohužel, na tarifech EE, podpořených monopolním vlastnictvím drátů na sloupech nebo kabelů v zemi se to vysvětluje blbě.
A ani kapitola Monopoly neřeší tenhle problém nijak uspokojivě.
Návratnost nízkoenergetických domů, tepelných čerpadel apod. je zatím diskutabilní, my jsme energetickou závislost vyřešili stavbou kachlových kamen :-) :-)
JS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jsem samozřejmě moc rád za to, co děláte a že přesvědčujete lidi, jen si osobně myslím, že toto není dobré téma, na kterém se dají naše myšlenky dobře demonstrovat; osobně považuji za mnohem lepší věci, kde je to krystalicky jasné – zavírání krámů o svátcích, zákazy kouření, EET, nový dańový zákon.... ale jak říkám, je to jen můj názor, pokud se Vám to dobře vysvětluje na tématu tarifů ČEZu, směle do toho!
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 21:34:27 Titulek: odpoved pro Mikese
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz Kategorie: » Křesťanství «
Zdravím.

Na debatu klidně navázat můžeme.
Co se týče mého názoru na levičáky a morální relativisty, tak preferuji levičáky; a ono v poslední době zjišťuji, že kolik levičáků mám radši než takové ty husté pravicové konzervativisty.... to má samozřejmě své meze a spousty výjimek, ale.... no, jestli Tě to zajímá, můžeš si o tom přečíst třeba tady:
http://www.mises.cz/clanky/o-konzervativcich-hipicich-a-libertarianismu-1970.aspx
Mladické vzezření? No, to mě vážně neuráží, ono mi ještě nebylo 30, takže.... tu výtku beru, ale já se na to připravoval a naprosto záměrně jsem tam řekl přesně to, co jsem řekl, to byl záměr a prodiskutovaný s více lidmi.... můžem se o tom kdyžtak pobavit, máš-li zájem.

Ohledně nekonzistencí v Bibli.... jak jsem říkal už minule, nalezneme je tam v případě, že ji vážně budeme brát jako soubor vět výrokové logiky. Nemyslím si, že Bible je vnitřně rozporná co se týče poselství; budeme-li ale brát verš po verši, rozpory najdeme.
Například takový jasně průzračný rozpor (mnedle to ale dohromady smysl dává, akorát je tím pokaždé myšleno něco trochu jiného dle kontextu):
Jan 5:17
1 Moj 2:2

Urza
Autor: Mikeš (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 21:09:45
Mail: m.i.k.e.s v doméně volny.cz Kategorie: » Křesťanství «
Ahoj Urzo,

nevím, jestli v blízké době bych byl schopen znovu navázat na naši minulou diskuzi, pokud bys o ní stál. Co se týče počtu libertariánů, pokud mohu mluvit za nás (filosofy) je to dost bídné. Jsem z toho dost nešťastný. Nejhorší na celé věci je to, že filosofové jsou nejen dosti levicově smýšlející, ale navíc se i mezi nimi rozmáhá etický relativismus. A tento etický relativismus já považují za ještě horší než jakýkoli socialismus. Zajímalo by mě, jestli na to máš též nějaký názor. Mně přijde, že levičák, který alespoň zastává určité etické principy, byť chybné, je pořád lepším odrazovým můstkem v diskuzi, než etický relativista, který na etiku rezignuje, neboť předpokládá, že původ etiky spočívá v lidských emocích. Ale třeba shodou okolností mám na katedře kolegu libertariána (V. Vohánku), sice to není žádný stoupenec Rothbarda či Misese, ale aspoň zastává anarchokapitalismus M. Huemera. Jenomže takových je nesmírně málo. Ještě znám J. Pavlíka z VŠE, což je, pokud se nemýlím, též libertariánský filosof. Pokud někdo znáte nějaké jiné české libertariánské filosofy, rád bych je poznal.
Jinak jsem Tě Urzo viděl v televizi! Představoval jsem si Tě trochu jinak. Snad Tě neurazím, ale měls takové příliš mladické vzezření. Já na tom ovšem nejsem o nic lépe. :) Vůči Tvé obraně kuřáckých restaurací bych však měl jednu výtku. Nelíbila se mi Tvá argumentace. Mám na mysli konkrétně tu, když ses zmiňoval o neagresivním principu. Mohl bych to pak někdy rozvést, každopádně podstata spočívá v tom, že pokud budeš agresivní princip obhajovat tak, jak si ho tam obhajoval, lidi Ti neporozumí. Já jsem Ti rozuměl a souhlasil, ale to není, jak jistě chápeš, vůbec podstatné. Je důležité přemýšlet, jak přemýšlí ostatní a mluvit tak, aby Ti co nejlépe porozuměli.
Každopádně by mě nesmírně zajímala jedna věc. Tvrdil jsi mi, že Bible není konzistentní. Když bych byl křesťan a tvrdil opak, jak bys mě přesvědčil o svém názoru? Na jakou část Bible bys mě odkázal? Nemusíš psát více, pokud nechceš, ani přesně. Ale je nějaký příklad, na který bys mě odkázal, a který je nejvíce do očí bijící?
Díky. S přátelským pozdravem Mikeš
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 11:14:42 Titulek: odpoved pro Jardu
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Jsem samozřejmě moc rád za to, co děláte a že přesvědčujete lidi, jen si osobně myslím, že toto není dobré téma, na kterém se dají naše myšlenky dobře demonstrovat; osobně považuji za mnohem lepší věci, kde je to krystalicky jasné – zavírání krámů o svátcích, zákazy kouření, EET, nový dańový zákon.... ale jak říkám, je to jen můj názor, pokud se Vám to dobře vysvětluje na tématu tarifů ČEZu, směle do toho!

Tak tuto situaci mám zpracovanou obecně:
http://ankap.urza.cz/index.php?action=branch&id=22
Ale kdybych to měl specifikovat pro tento konkrétní příklad:
Elektřina není něco, co by si němohl vyrobit každý sám, případně skupina lidí pro sebe, není nutné být závislý na síti. Teď je to obtížné a drahé, protože teď existují ty sítě, takže neexistuje taková motivace pro výrobce věnovat tolik energie ke snižování cen solárních panelů, větrníků a dalších zdrojů, podobně jako není až taková motivace pro nízkopříkonové spotřebiče. Ve světě, kde by skutečně někdo získal tento monopol a lidé by s tím měli problém, spousty výrobců napře své síly jednak do výroby nízkopříkonových spotřebičů a jednak solárů, větrníků, velkokapacitních baterií a dalších způsobů, jak energii uchovávat (aby mohl dům být energeticky soběstačný, už dnes takové existují, jen jsou drahé). V momentě, kdy by lidé začali preferovat tato řešení, monopol by jaksi vymizel, protože by se na tu centrální firmu každý vykašlal. Jak říkám, už dnes mají někteří lidé nízkoenergetické domy, které jsou soběstačné z hlediska eletkrické energie; jen je to dnes otázka docela velkých peněz, ale fyzikálně to jde, ergo kdyby tu byla velká potřeba, bude to nakonec i levnější.
Autor: JardaS (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 10:55:23 Titulek: Ankap: Monopoly
Kategorie: » Anarchokapitalismus «
díky za zprávu, já spíš sháním nějaké argumenty proti obhajovatelům státního (ČEZ) monopolu na dráty a zastáncům zvyšování ceny podle jističe, na diskusích na stavebně-technických serverech (přestavuju barák, kde budu taky částečně topit elektřinou, tak mě to zajímá).
Srovnání s dřívější platbou za přenesená data a za linku má logiku.

Na druhé straně je znát, jak postupně klesá cena za silovou elektřinu po nástupu virtuálních prodejců někdy před 5 lety. podobně jako u virtuálů mobilních. Ale bude to asi mix konkurenčního prostředí a zároveň celoevropský pokles cen.

Šlo mi o to, jestli nemáte ve svých tezích zpracováno, jakým způsobem by ancap řešil situaci, když stát získal během elektrifikace území monopol na distribuci (vyvlastňování, odkupy pozemků, věcná břemena, omezení vlastnických práv majitelů pozemků v ochranném pásmu vedení apod.), a kdy vstup konkurence (platí i pro vodovody) je prakticky nemožný.
JS
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 09:47:44 Titulek: odpoved pro Jardu
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Zdravím.

Toto téma jsem z anarchokapitalistického pohledu nezpracovával; proč? Inu, na otázku, zda je ten tarif blíže či dále od trhu, nelze odpovědět, neboť nelze predikovat trh.
Ony samozřejmě existují argumenty, proč by to mělo být 70 %, stejně jako existují argumenty, proč by to mělo být 40 %; je celkem jasné, že platit je třeba nějakou částí za odběr a nějakou částí za tu infrastrukturu, která je také drahá, krom toho elektrárny musejí být vždy schopny vykrýt ten peak, který je tím větší, čím silnější jistič máte.
Ale v jakém poměru by to bylo tržně? Co já nevím.... to je jako kdyby Internet poskytoval stát a Vy jste se ptal, zda se má platit více za konektivitu, nebo za přenesená data. Ještě před dvaceti lety se platilo spíše za data, dnes už prakticky vůbec a platí se většinou paušál za linku. Jak tak došlo k tomu vývoji? Hm, těžko říci, prostě se to tak na trhu ustálilo.
Háček je v tom, že tohle nikdo nedokáže predikovat; nikdo by Vám nemohl před dvaceti lety říct, jak je to \"správné\" u Internetu a kolik se má platit za konektivitu a kolik za data.... ale trh ukázal, že tehdy bylo \"správné\" (s ohledem na uživatelské preference, technický vývoj, dostupná řešení, ....) platit za data, dnes je \"správné\" platit paušál. Jak to asi může být s elektrikou? Hm, nikdo neví. Kdyby existoval někdo, kdo by tohle všechno dokázal zodpovídat (myslím otázky tohoto typu), pak by tento mohl být centrálním plánovačem, protože by dokázal predikovat trh. To ale nejde.

Urza
Autor: JardaS (neregistrovaný) Čas: 2016-04-20 09:36:56 Titulek: Ankap: Monopoly
Kategorie: » Anarchokapitalismus «
Zdravím, co se týče monopolů, máte někde zpracovanou myšlenku zrušení monopolů v energetice konkrétně distribuci el. energie, vedení, dráty, výkupy/vyvlastňování pozemků pro stavbu vedení apod.?
Jedná se mi o ancap pohled na připravovanou novou tarifní strukturu plateb za elektřinu, kdy hrozí, že platba za distribuci bude tvořit až 70% ceny (oproti nynější cca 40%) a budou poškozeni hlavně malí odběratelé.
díky
Jarda Suchánek
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2016-04-19 14:58:00 Titulek: odpoved pro Hynka
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz
No, ani já nemám moc představu; dost možná jsem úplně mimo xD
Jestli to tu čte někdo, kdo ví víc, šup sem s názorem xD
Autor: HynekRk (neregistrovaný) Čas: 2016-04-19 13:15:26 Titulek: Díky
Díky, i tak mi to stačí, já totiž osobně nemám o tomto ani moc páru. Bydlím z ruky. Díky.
Autor: Urza (neregistrovaný) Čas: 2016-04-19 12:28:53 Titulek: odpoved pro Hynka
Web: http://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně rdx2.cz
Hynku, to je příšerně těžká otázka; zaprvé nevím, koho přesně považovat za libertariána a zadruhé nevím.
Já osobně jich znám rozhodně stovky (ve smyslu, že o nich vím, nějak virtuálně nebo osobně, ne že bych je znal detailně), u Svobodných jich budou taky stovky (i když mnohé z těch stovek se kryjí s těmi, které znám).
Řekl bych tedy, že nějakým způsobem aktivní (alespoň v tom smyslu, že o sobě dají vědět, někdy se zapojí do diskuse, napíšou mail, ....) bude třeba tisíc.
Ale kolik jich ještě sedí doma a neprojevuje se vůbec nijak? Nemám nejmenší tušení.
Autor: HynekRk (neregistrovaný) Čas: 2016-04-19 12:21:37 Titulek: Dotaz
Urzo, mám takový dotázek. Kolik je dle tvého odhadu u nás libertariánů a jejich příznivců? Přece jen se celkem vyznáš a asi tu komunitu, která se koncentruje spíše do Prahy a okolí znáš. Já z jižní Moravy nemám skoro přehled, proto se ptám.
logo Urza.cz